SIMULTANTOLKANLÄGGNING
 
 
 Simultantolkanläggning

Språkförståelsen är en grundläggande förutsättning för umgänge. Norden Norrbotten har därför prioriterat språkkurser och tolkservice på Nordkalotten. För även om det är bäst att själv lära sig ett språk så finns det tillfällen när tolk behövs. Effektivast är då att simultantolka, dvs att budskapet förmedlas till annat språk medan talaren talar och inte efter som vid kontakt tolkning. Det medför ett effektivt tidsutnyttjande med betydande kostnadsbesparingar för alla inblandade parter.

Inom Föreningen Norden Norrbotten finns idag en modern mobil simultantolkningsanläggning.
Vi har för uthyrning:
Brähler ICS system AUTOMIC/INFRACOM med tillbehör såsom
1 ordförandemikrofon
4 delegatmikrofoner
1 centralenhet/sändare
1 hörtelefon
2 tolkenheter för vardera två tolkar
4 IR-strålare med golvstativ
100 IR-mottagare med hörtelefoner för mottagarna
dubbelkassetbandspelare
trådlöst mikrofonsystem

Anläggningen gör det möjligt att tolka det talade språket samtidigt till två andra språk.

Kontakta oss för närmare prisuppgift:
Föreningen Norden Norrbotten
Stationsgatan 38
SE-972 32 Luleå

Telefon +46 (0)920-22 56 61
Epost: nordenbd.marit(at)telia.com