LOKALAVDELNINGAR
 
 
Lokalavdelningar i Norrbotten
 

Som ny medlem i Föreningen Norden betalar du första året 175 kronor. Betala genom att sätta in pengarna på Föreningen Nordens plusgirokonto 28 44-9. Ange namn, adress, telefonnummer, födelseår samt vilken lokalavdelningar du vill tillhöra.

Anmälan med e-post >>>

Föreningen Nordens ungdomsförbund – FNUF – är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening. Vi främjar samarbete mellan unga i de nordiska länderna genom resor, seminarier, utbyten, och lokal verksamhet i hela Norden. FNUF belyser nordiska frågor och arbetar för ökad rörlighet över gränserna.

Läs mer här >>>