LULEÅ
 
 
 
Luleå lokalavdelning
 
Styrelsen för lokalavdelningen i Luleå 2016
Ordförande: Ove Bucht
0920-62449 / 070-3285221 ove.bucht@sabilas.se
V ordförande: Urban Wiss
0920-267041/ 070-5602139 u.wiss@telIa.com
Kassör: Betty Karlsson
0920-23 29 54 betty.carlsson@bredband.net
Ledamöter: Artur Lamberg
0920-98707 / 070-6401946 artur.lamberg@gmail.com
  Gerda Henriksson
0920-66719 / 070-2396181 gerda.henriksson@telia.com
  Terje Höiseth
0920-175 50 terjeh95@gmail.com
  Paula Nilsson Huss
070-674 35 66 paula.nilssonhuss@gmail.com
  Anders Havnesköld
0920-25 30 55 anders.havneskold@telia.com
070-529 97 82
 
 

 

Vi har gått över till en ny hemsida - sök på norrbotten.norden.se  så får du fram Norden Norrbottens hemsida, gå vidare därifrån till Lokalavdelningar och till Luleå så finner du vår nya hemsida. Den nya hemsidan innehåller alltid dagsaktuell information om aktiviteterna i vårt program.

Välkommen dit !.