KIRUNA
 
 
Styrelsen Kiruna lokalavdelning 2015
 
Ordförande
Ulla Bergström
0980-81898, 070-3474478

Vice ordförande
Elisabeth Brusheim Johansson
0980-61240, 070-6281662

Sekreterare
Karin Uusitalo
0980-13111, 070-2782569

Ledamot
Marja-Leena Seikkula
070-3946351Kassör
Kerstin Holm
0980-81708, 073-8059873

Studieansvarig
Kerstin Andersson Munkhammar
0980-15744, 070-2461997

Medlemsansvarig
Inga-Lill Wylinder
070-3120340

Verksamhetsberättelsen för 2014 >>>>

 

 Medlemsblad 3 >>>>


 

 
 

 

 

 

 

 

Gästabud >>>>
 

 

 

 


 

 

 

 Lanthandel >>>>


.