LÄNKAR
 

Norge
Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge

Finland
Pohjola-Norden
Lapin piiri

Sverige
Här finns alla länkar till samtliga Nordenkontor

 

 
 
Nordkalottens Gränstjänst är sakkunnig i gränsproblematiken. Det förmedlar information och ger råd till privatpersoner, företag och organisationer som har verksamhet över gränsen Sverige och Finland. Dessutom arbetar Gränstjänsten för att undanröja gränshinder. Mer information hittar du från Nordkalottens Gränstjänsts hemsida http://www.granstjanst.se