DISTRIKTSSTYRELSE
 
 
Distriktsstyrelse

Ordförande
Eivor Olofsson
eivor.olofsson@svefi.net

Kassör / Sekreterare / verksamhetsledare
MARIT LAMBERG
Distriktskansli
Föreningen Norden Norrbotten
Stationsgatan 38, SE-972 32 LULEÅ
+46 (0)920-22 56 61, +46 (0)70-658 30 77
nordenbd.marit(at)telia.com
foreningen.norden.norrbotten@telia.com